Nouhouspalvelu

Pyrimme takaamaan turvallisuuden!

Millal kutsuda korstnapühkijat?

Kuigi kaine mõstus ütleb, et korstnapühkija tuleks kutsuda enne kütteperioodi algust ei ole see alati nii. Kuna sügis on korstnapühkijal käed tööd täis, siis sageli ei jätku aega, et tegeleda muu, kui tavapäraste hooldustöödega ning probleemide lahendamine lükkub sageli talve. Kuna korstnapühkija töötab aastaringselt, siis on tark ta kutsuda kahtluste korral, et küttesüsteem ei ole kütteperioodiks valmis juba kevadel. Nii jääb aega, et probleem lahendada.

Hinnakiri

Teenus Hind (€) ilma km
Väljakutse 25
Korstnalõõri pühkimine (tk) 5
Pliidi-soemüüri pühkimine 20
Ringlõõridega ahju pühkimine 30
Püstlõõridega ahju pühkimine 20
Katla pühkimine 30
Moodulkamine pühkimine 20
Kerise pühkimine 20
Slepe pühkimine 5
Ummistuste likvideerimine 50
Tundkolsultatsioon alates 50
Puhastuse luukide paigaldamine kokkuleppel

Küttekollete puhastamisele kehtivad eeltoodud hinnad juhul, kui küttekoldeid on igaaastaselt puhastatud.

Seadusandlusest

Tuleohutuse seadus §11 lõige 5: üks kord viie aasta jooksul peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.

Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes jne peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas.

Tuleohutuse seadus §11 lõige 8: Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest ja tuleohust peab korstnapühkija kirjalikult teavitama valdajat ja Päästeametit kümne päeva jooksul alates puhastamise päevast.

TYÖNKULKU

Ota yhteyttä. Kysy tarjous ja tee tilaus