Vajate ventilatsiooni puhastamist?

Ventilatsioonisüsteemide puhastamine

Meie töö on teie ohutus!

Hoone ventilatsioonisüsteemid vajavad regulaarset hooldust: sissepuhke- ja väljatõmbeõhu kanalite puhastamine, agregaatide ja nende mootorite puhastamine. Nende tööde regulaarsus on kehtestatud Eesti Vabariigi seadusandlusega:

Standard ja puhastuse intervall: Eesti Standard EVS 812-2:2014 „Ehitise Tuleohutus“

1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastamisrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega. Puhastamise sagedus peab olema vähemalt kord aastas. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

Loomulikult on väga tähtis järgida hoones hügieeninõudeid ja seadusi, aga mitte alati pole vaja iga aasta ventilatsioonisüsteemi puhastada.

Meie konkurentidel on järgimine info, puhastus on vajalik iga viie, nelja või kolme aasta järel. Meie leiame, et sellised väited on alusetud, sest ei võta arvesse hoone ja ruumidekasutamise ega tootmisprotsesside eripärasid.

Meil on igale kliendile individuaalne lähenemine. Me toetume seadusandlusele ja teostame süsteemide regulaarset kontrollimist, vajadusel aga soovitame oma klientidel ventilatsioonisüsteemid puhastada.

Eesti turul on selle valdkonna peamiseks probleemiks ülemäärane teenusehindade alandamine. Kahjuks ei mõista mitte kõik kliendid, et madal hind ei garanteeri alati tööde kvaliteetset teostamist. Oma 15-aastase praktika jooksul oleme seda sageli kogenud.

NB! Restide pühkimine ei ole veel ventilatsioonisüsteemi puhastamine.

Soovitame oma klientidel alati lasta enne tööde algust koostada eksperthinnang ventilatsioonisüsteemi määrdumise kohta. See aitab kindlaks teha, millisel määral antud süsteem profülaktikat / puhastust vajab.

Enne
Pärast
Enne
Pärast
Enne
Pärast
Enne
Pärast
Enne
Pärast
Võtke meiega ühendust. Esitage küsimused või vormistage tellimus

Helistage

+372 5592 6615